In tiedotteet

Julkaistu klo: 10.00

KATUTEKNO OY JA INFRA-ASFALTTI OY SUUNNITTELEVAT SULAUTUMISTA EMOYHTIÖ ASFALTTIPAANA OY:ÖÖN –
SULAUTUMINEN EI VAIKUTA LIIKETOIMINTAAN

Sulautumisissa on kysymys osakeyhtiölain mukaisista tytäryhtiösulautumisista; AsfalttiPaana Oy omistaa kaikki tytäryhtiöidensä Katutekno Oy:n ja Infra-Asfaltti Oy:n osakkeet.

SULAUTUMISEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEET

Sulautuminen mahdollistaa tehokkaamman palvelujen tuottamisen ja resurssien käyttämisen. Sulautumisen tavoitteena on myös hallinnon yksinkertaistaminen ja toimintojen selkeyttäminen.
Kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden toiminnot ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä koko sulautumisprosessin ajan sekä sen jälkeen.
Sulautumisen yhteydessä AsfalttiPaana Oy:n toiminimi muutetaan Katutekno Oy:ksi.

SULAUTUMISPROSESSIN AIKATAULU

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 24.6.2020, jolloin on myös sulautumismenettelyn kuulutusaika alkanut. Kuulutusaika päättyy 9.10.2020.
Sulautuminen tulee lopullisesti voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpanoa koskeva ilmoitus on rekisteröity kaupparekisteriin.

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT
Kaisa Rautiainen,
toimitusjohtaja, 050 3728571, kaisa.rautiainen@katutekno.com

Olli-Matti Hytönen,
liiketoimintajohtaja, 040 3518544, olli-matti.hytonen@katutekno.com

SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT
Vastaanottava emoyhtiö: AsfalttiPaana Oy, 2582282-8, Jyväskylä
Sulautuvat tytäryhtiöt:
Katutekno Oy, 1861357-7, Jyväskylä ja
Infra-Asfaltti Oy, 2545746-1, Viitasaari