Laatupolitiikka

Laatu- ja ympäristö

Katutekno Oy:n tavoitteena on täyttää asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimukset toimitettavan palvelun tai tuotteen laadun, aikataulujen sekä töiden turvallisen toteutuksen osalta.

Katutekno on sitoututunut huomioimaan toiminnassaan ympäristönäkökohdat.  Toiminnan kehityksessä erityiseksi painopistealueeksi on nostettu energia- ja resurssitehokkaat uudet menetelmät, toimintatavat ja -mallit.

Katuteknon laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on toimia työkaluna ja ohjenuorana Katuteknon toimintojen johtamisessa.

Laatupolitiikan peruspilareina toimivat Katuteknon eettiset arvot:

  • Työturvallisuus ja terveys: Teemme yhdessä turvallisen työpaikan!
  • Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus: Emme syrji ketään!
  • Työympäristön puhtaus ja ekologisuus: Huolehdimme siisteydestä!
  • Epäkohtiin puuttuminen: Jos havaitsemme puutteita, ilmoitamme siitä omalle esimiehelle tai muulle johdolle!

Laatujärjestelmän perustana on ISO 9001:2015 laatustandardi sekä laadunhallinnan periaatteet, jotka ovat kuvattuna kirjallisessa laatujärjestelmäkuvauksessa.

Laatujärjestelmä kattaa yhtiön liiketoiminnan osa-alueet asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta toteutetun työn hyväksyttyyn luovuttamiseen asti. Laatujärjestelmän sisältämät toimintamallit ja prosessit ohjaavat sekä yhtiön sisäisiä että ulkoisia toimintoja materiaalitoimittajien, asiakkaisen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Olennainen osa Katuteknon laadukasta toimintaa on varmistaa, että kaikissa toiminnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, soveltuvia ohjeita sekä tehtyjä sopimuksia.

Toimimalla laatujärjestelmän mukaisesti katuteknolaiset varmistavat kukin omalla vastuualueellaan kaikki yhtiön toiminnot kattavan laadukkaan toiminnan.

Sertifioidun laatujärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen toimintamalliin sisältyy vuosittaisen sisäinen auditoinnin lisäksi auditointiohjelman mukaiset ulkoisen auditoijan toimesta toteutetut auditoinnit.