MAANTIET JA YRITYSKIINTEISTÖT

Laadukkaasti, Luotettavasti ja Läpinäkyvästi

Katutekno palvelee urakoitsijoita laajoissakin asfaltin korjauksen kovalla osaamisella, nykyaikaisella kalustolla ja riittävin resurssein. Vastuullisuus on toimintamme ydinarvo. Se näkyy työturvallisuutena, laadukkaana työn jälkenä, aikataulussa pysymisenä sekä läpinäkyvyytenä ja tarkkana dokumentointina. Olemme voimakkaasti kasvava ja rohkea alan uudistaja, joka toimii kolmen L:n periaatteella: laadukkaasti, luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Kehitämme aktiivisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia tuotteita jatkuvasti kasvaviin teiden päällystys- ja paikkaustarpeisiin.

Katuteknolle on myönnetty ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Standardin perusrakenteeseen kuuluu johdon vastuu, resurssien hallinta, prosessien hallinta ja mittaaminen, analysointi ja parantaminen (auditointi, prosessien valvonta, jatkuva parantaminen).

Tiesitkö muuten, että teemme töitä ympäri vuoden koko Manner-Suomen alueella!

Paikkaus ja korjaus

Käytämme asfaltin korjauksessa kehittämäämme innovaatiota,  KT-Valuasfalttipaikkausta tai perinteistä  bitumisaumausmenetelmää.

KT-Valuasfalttipaikkaus on menetelmä, jossa paikkausmassa levitetään ja painetaan samalla kerralla koneellisesti tasaiseksi pinnaksi korjattavaan kohtaan. KT-Valuasfalttipaikkauksen monipuolisuuden ansiosta tien pinnassa olevat erityyppiset vauriot voidaan korjata samalla käyntikerralla, mikä nopeuttaa aikataulua ja lisää kustannustehokkuutta.

Bitumisaumauksessa bitumi kaadetaan kannulla tiessä oleviin jopa 30 mm:n halkeamiin. Auenneet halkeamat voidaan täyttää tien yläpintaan asti tarkasti ja nopeasti. Bitumisaumaus sitoo vaurioitunutta tienpintaa ja estää pahempien vaurioiden muodostumista.

Asfalttivaurioiden korjaus

Käytämme asfaltin korjauksessa kehittämäämme innovaatiota,  KT-Valuasfalttipaikkausta tai perinteistä  bitumisaumausmenetelmää.

KT-Valuasfalttipaikkaus

KT-Valuasfalttipaikkaus on menetelmä, jossa paikkausmassa levitetään ja painetaan samalla kerralla koneellisesti tasaiseksi pinnaksi korjattavaan kohtaan. KT-Valuasfalttipaikkauksen monipuolisuuden ansiosta tien pinnassa olevat erityyppiset vauriot voidaan korjata samalla käyntikerralla, mikä nopeuttaa aikataulua ja lisää kustannustehokkuutta.  

Bitumisaumaus

Bitumisaumauksessa bitumi kaadetaan kannulla tiessä oleviin jopa 30 mm:n halkeamiin. Auenneet halkeamat voidaan täyttää tien yläpintaan asti tarkasti ja nopeasti. Bitumisaumaus sitoo vaurioitunutta tienpintaa ja estää pahempien vaurioiden muodostumista.

Viitasaarella sijaitseva asfalttiasema on siirtynyt uudelle omistajalle

Katuteknon asfalttiasema Keski-Suomessa Viitasaarella on siirtynyt uudelle omistajalle.

Aseman toiminta jatkuu uuden omistajan toimesta.