Yritystiedot

Katutekno Oy sekä Infra-Asfaltti Oy ovat osa AsfalttiPaana -konsernia.

Toimipaikkamme ovat Keski-Suomessa; Katuteknon toimipaikka sijaitsee Laukaassa ja Infra-Asfaltin toimipaikkka sijaitsee Viitasaarella, jossa sijaitsee myös asfalttiasemamme.

Yrityksen johto ja yrityksen henkilöstö ovat sitoutuneet toteuttamaan työt aina voimassa olevia työ- ja tieturvallisuussäännöksiä ja ohjeita noudattaen. Kaikissa työmenetelmissä on huomioitu ennakoivasti ympäristöturvallisuuden näkökulma sekä ympäristönsuojelu.

Kesäkautena työllistämme konsernissa noin 35 työtekijää.

EETTISET ARVOMME

Työturvallisuus ja terveys

Teemme yhdessä turvallisen työpaikan!

Kaikki työntekijät saavat perehdytystä työhönsä. Työpaikallamme on järjestetty toimiva työterveyshuolto sekä ennakoivat työterveystarkastukset. Käytämme aina kuvallista henkilötunnistetta sekä työmenetelmän mukaisia tarvittavia suojavälineitä.

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Emme syrji ketään!

Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössämme.

Työympäristön puhtaus ja ekologisuus

Huolehdimme siisteydestä!

Pyrimme ehkäisemään jätteen syntymistä, tehostamaan jätehuoltoa ja tunnistamaan ympäristöön liittyviä riskejä.

Epäkohtiin puuttuminen

Jos havaitsemme puutteita, ilmoitamme siitä omalle esimiehelle tai muulle johdolle!
Tarvittaessa ilmoitamme epäkohdasta myös viranomaisille.

 
SOITA JA OTA YHTEYTTÄ PUH. 040 351 8544

Katutekno Oy:n toiminta-alue kattaa koko Suomen. 
Olemme alamme edelläkävijöitä ja kehittäjiä. Henkilöstömme ammattitaito ja osaaminen varmistavat työn tilaajalle aina parhaan mahdollisen lopputuloksen. 
Tervetuloa asiakkaaksemme!